FAQ

På Pebermyntevej skal man som ejer være opmærksom på regelmæssigt at rense afløb, så der ikke står vand på altanerne. Vand kan være ødelæggende for beton og træværk. Har man udlagt trægulv over betonen, skal man desuden være opmærksomhed på risikoen for, at der kan udvikles alger og mos. 

Ejere med bopæl i blokkene har mulighed for at leje en carport til parkering af motorkøretøj. Er der ingen ledige carporte, kan man skrive sig på venteliste ved henvendelse hos administratoren. 

Vand og varme betales a conto til din udlejer eller til ejerforeningen. For beboere på Pebermyntevej 1-9 betales a conto el ligeledes til udlejeren eller ejerforeningen. For beboere på Vestervangsvej betales det direkte elforbrug i lejligheden til elværket, og derudover betaler du for det fælles elforbrug til din udlejer eller til ejerforeningen. Der er afregning en gang om året, hvorefter der normalt vil blive afregnet mellem din udlejer eller ejerforeningen og dig. 

Den store have er vores fælles område, hvor alle ejere og beboere kan benytte faciliteterne. Der er borde og bænke. På den grønne græsplæne kan der spilles fodbold, og legepladsen kan benyttes af blokkenes børn. Vores vicevært sætter en ære i at holde haven og dens blomsterbede pæne. Til gengæld får blomsterne lov at vokse frit i vildtbedet længst mod syd, hvor der også er nyplantede frugttræer, som med tiden kan blive til gavn for os alle. 

Ejerforeningens ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af september. Se mere om generalforsamlingen i vedtægterne. 

Når du flytter ind, skal du sørge for at kontakte viceværten for at få bestilt et navneskilt, så posten og andre kan se, hvor du bor. Navneskiltet koster pt. kr. 350,00, som skal betales på viceværtens kontor kontant. 

Hvis du ønsker at have internetforbindelse, kan du kontakte udbydere af trådløst internet eller kontakte YouSee, der har etableret et netværk i bygningen. 

Klager over overtrædelser af husordenen skal meddeles ejerforeningens bestyrelse skriftligt. Der skal her være præcis angivelse af, hvilken overtrædelse der er tale om, dato samt hvem overtræder er, hvis denne kendes. 

På Vestervangsvej er der kælderrum til alle lejligheder. På Pebermyntevej kan man leje et kælderrum. Man kan sætte sig på venteliste ved henvendelse hos administratoren. 

Det er uden for viceværtens eller bestyrelsens ansvarsområde at låse op, hvis du har låst dig ude. Undtagelsesvist kan viceværten dog hjælpe, hvis det ikke er til ekstra besvær. Der kan her opkræves betaling. 

Man kan som ejer lægge en nøgle til sin lejlighed hos viceværten. Nøglen kan bruges ved udførelse af håndværksmæssigt arbejde, ved besigtigelse af installationer f.eks. aflæsning af målere og i nødstilfælde, hvor adgang kan forhindre personskader eller bygningsmæssige skader. Ved deponering af nøgle, underskrives en aftale for vilkårene. 

Ejerforeningen har slukket for dele af sit eget antennenetværk og vil senere slukke for resten, så der er ikke et selvstændigt antennesignal fra ejerforeningen du kan modtage. Hvis du ønsker at modtage TV signaler kan du kontakte YouSee, der har etableret et netværk i bygningen. Alternativt kan du bruge en settopboks og modtage de gratis kanaler på den. Se også mere på Det nye tv-signal. 

Ejerforeningen har et fælles vaskeri i Vestervangsvej 69, stuen, som du kan benytte. Det er PayPerWash, der driver vaskeriet, og der betales til PayPerWash via en mobilapp. Information er ophængt i vaskeriet. 

Indvendigt vedligehold i de enkelte lejligheder er alene ejers ansvar. Ejerforeningen har indgået aftaler med relevante håndværkere, og der kan være tilfælde, hvor disse skal anvendes. Nærmere bestemmelser om vedligehold fremgår af vedtægterne. Derudover kan spørgsmål rettes til viceværten og bestyrelsen. 

Viceværten passer fællesarealer såsom rengøringer af trapper og gange samt pasning af fælleshaven. Det er endvidere ejerforeningens ansvar at sørge for udvendigt vedligehold af blokkene. Ved større renoverings- og moderniseringsprojekter, der kræver ekstraordinært store udgifter, vil disse blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen. Nærmere bestemmelser om vedligehold fremgår af vedtægterne. Derudover kan spørgsmål rettes til viceværten og bestyrelsen. 

For yderligere spørgsmål henvises der til gældende husorden og vedtægter. Endelig er man velkommen til at spørge viceværten og bestyrelsen.